DPMPPA (0274) 551060

pmp2a@jogjakota.go.id

PUSPAGA Kota Yogyakarta (0274) 564741

puspagakenariyogya@gmail.com

PKK Kota Yogyakarta (0274) 515865

pkk.ktyk@yahoo.com

Alamat:

Komplek Balaikota, Jalan Kenari No.56 Yogyakarta 55165

UPT P2TP2A : (0274) 514419

p2tp2a@jogjakota.go.id

Hotline Service UPT P2TP2A 0811 285 7799

Alamat:

Jalan Batikan No.20 Kota Yogyakarta